Рішення Комітету щодо стану виконання відповідних програм розвитку внутрішніх військ МВС України, запланованих на 2008 рік заходів та про можливе внесення змін до чинного законодавства, яким врегульована їхня діяльність

16 травня 2008, 18:26

Заслухавши та обговоривши на виїзному засіданні в Головному управлінні внутрішніх військ МВС (м. Київ)  доповіді і співдоповіді  Начальника Головного управління – командувача внутрішніх військ МВС України, генерал-полковника Кіхтенка О.Т. “Стан, функціонування, правовий статус, завдання, структура, місце в системі національної безпеки держави”, “Пропозиції щодо подальшого реформування внутрішніх військ, в тому числі, створення на їх базі національної гвардії України”, Першого заступника командувача-начальника штабу внутрішніх військ МВС України, генерал-лейтенанта Левченка С.О. “Здатність внутрішніх військ МВС України відмобілізуватись, привести себе в бойову готовність та бути готовими до виконання поставлених завдань”, Першого заступника командувача внутрішніх військ МВС України генерал-лейтенанта Пилипіва Б.І. “Організація навчального процесу у внутрішніх військах МВС України та перспективи розвитку системи бойової підготовки з переходом на контрактну основу комплектування”, т.в.о. заступника командувача внутрішніх військ МВС України з громадської безпеки полковника Климчука М.М. “Про стан виконання внутрішніми військами МВС України завдань з конвоювання заарештованих, засуджених, екстрадиції осіб, які перебувають під вартою, охороні підсудних під час судових процесів, участь в охороні громадського порядку та боротьби зі злочинністю”, заступника командувача внутрішніх військ МВС України з охорони особливо важливих об’єктів, атомних електростанцій, дипломатичних представництв та консульств генерал-майора Гаріпова І.Х. “Про стан виконання внутрішніх військ МВС України завдань з охорони, оборони об’єктів державної власності, спеціальних вантажів та дипломатичних представництв іноземних держав”, т.в.о. заступника командувача внутрішніх військ МВС України з логістики підполковника Загороднюка О.Г. “Стан озброєння, військової та спеціальної техніки. Стан тилу. Забезпеченість житлом і стан квартирно-експлуатаційного забезпечення”, народні депутати України-члени Комітету вважають, що існує ряд проблем, які потребують  спільного опрацювання членами Комітету та керівним складом Головного управління внутрішніх військ МВС України. Нормативно-правова база, яка регулює діяльність військ, організаційно-штатна структура і чисельність внутрішніх військ МВС України потребують вдосконалення та приведення у відповідність до мети їх застосування та законодавчо визначеним завданням. Видатки з Державного бюджету, які призначенні для фінансування військ, є значно нижчими від фактичної потреби, що не сприяє вирішенню питань, пов’язаних із необхідністю заміни озброєння, військової та спеціальної техніки, що знаходяться у критичному стані, на сучасні їх зразки, а також із необхідністю забезпечення військовослужбовців  постійним та службовим житлом.

 

Враховуючи  зазначене, Комітет    у  х  в  а  л  и  в:

 

1.          Запропонувати Кабінету Міністрів України:

а) при підготовці законопроекту про внесення змін до Державного бюджету на 2008 рік, передбачити збільшення фінансування внутрішніх військ МВС України на 308,2 млн. грн., в тому числі на:

– грошове забезпечення військовослужбовців та заробітну плату працівників – 99,2 млн. грн.;

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,9 млн. грн.;

– оплату речового майна офіцерського складу та військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом – 20 млн. грн.;

– оплату паливно-мастильних матеріалів – 30 млн. грн.;

– перехід на військову службу за контрактом – 151,1 млн. грн., а в проекті Державного бюджету на 2009 рік   1,5 млрд. грн.

б) внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2000р. №1833-034 “Про затвердження переліків об’єктів державного значення, що підлягають охороні та обороні в умовах надзвичайного стану та особливого періоду” щодо зменшення переліку зазначених об’єктів у зв’язку із тим, що значна їх кількість змінила форму власності з державної на приватну;

в) розглянути  питання щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 р. №383 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”, передбачивши пільгове обчислення вислуги років (1 рік за 1.5 року) військовослужбовцям підрозділів конвоювання з метою підвищення їх соціального захисту, враховуючи, що пільгове обчислення вислуги років передбачено для підрозділів органів внутрішніх справ та Державного департаменту України виконання покарань при виконанні ними аналогічних завдань конвоювання.                  

2. Запропонувати  Міністерству внутрішніх справ України:

а) підготувати відповідні пропозиції для внесення змін до чинного законодавства, яке регламентує діяльність внутрішніх військ МВС України, у тому числі щодо їхнього підпорядкування, з тим, щоб привести його до кінця 2008 року у відповідність до положень Конституції України та до завдань, які покладені на внутрішні війська МВС України;

б) до кінця 2010 року завершити приведення організаційно-штатної структури і чисельності внутрішніх військ МВС України у відповідність до  їх призначення та виконання завдань  як у мирний час, так і в особливий період, зокрема щодо: 5

– зменшення кількості та чисельності управлінських структур,  ліквідації дублювання завдань і функцій як між ланками управління, так і в середині них (до кінця 2008 року);

– зменшення кількості бригад, полків, окремих батальйонів та інших підрозділів з одночасним збільшенням їх штатної чисельності (до кінця 2009 року);

– завершення  переходу комплектування внутрішніх військ військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом (до кінця 2010 року);

– зменшення мобілізаційного ресурсу, призначеного для доукомплектування внутрішніх військ в особливий період та перехід до комплектування військовозобов’язаними – резервістами (до кінця 2010 року);

в) провести розрахунки та передбачити бюджетне фінансування в період 2009-2010 років призначеного для повного переоснащення внутрішніх військ сучасними озброєнням і військовою технікою, і в першу чергу:

– засобами зв’язку і автоматизованими системами управління;

– спеціальними засобами та засобами індивідуального захисту;

г) замовити та закупити в Російській Федерації 25 спеціальних вагонів “СТ”, які виготовляються на Тверському вагонобудівному заводі (вартість яких 107,5 млн. грн.), а також  32 одиниці спеціальних автомобілів типу “АЗ” на базі “Газель”, які виготовляються на Київському мотоциклетному заводі (вартість яких 3,75 млрд. грн.);

д) надати Кабінету Міністрів України  розрахунки щодо забезпечення  протягом  2009-2012 років фінансування через Державний бюджет України  будівництва постійного та створення фонду службового житла для внутрішніх військ МВС України.

3. Рішення Комітету надіслати Президенту України, а також до Кабінету Міністрів України  та до Міністерства внутрішніх справ України  для відповідного реагування.