РЕКОМЕНДАЦІЇ учасників Комітетських слухань: "Вплив світової економічної кризи на економіку України"

Опубліковано 16 грудня 2008, о 17:09

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників Комітетських слухань:
"Вплив світової економічної кризи на економіку України"

(26 листопада 2008 року)

 

Учасники Комітетських слухань відзначають, що поглиблення світової фінансової кризи негативно позначилося на всіх галузях економіки країни. Відбувається постійний процес скорочення промислового виробництва, яке порівняно з жовтнем 2007 року скоротилося  на 19,8%. Відбулося різке скорочення продукції у машинобудуванні – на 11,2%, в хімічній промисловості – на 19,2%.

Криза в металургії (зменшення випуску продукції у жовтні на 35,6%) спричинила спад у суміжних галузях: видобуток залізної руди у жовтні зменшився на 27,4%, випуск коксу – на 34,6%, нафтопереробка скоротилася на 44%. Проблеми металургів та хіміків вирішуються виключно шляхом надання їм преференцій з боку Уряду за рахунок зниження цін на енергоносії та тарифів на транспортування, що ставить у економічно невигідне становище підприємства паливно-енергетичного комплексу, втрати якого з боку держави не компенсуються.

Спад виробництва майже по всіх видах промислової продукції спричинив суттєве зменшення надходжень до бюджету, зокрема податку на додану вартість, податку на прибуток та рентні платежі.

Фінансова криза торкнулася не лише експортерів, а й підприємств, зорієнтованих на внутрішні споживчі ринки. Поглиблюється спад у харчовій (на 10,9%) та легкій (на 6,3%) промисловості.

За 10 місяців поточного року виробництво яловичини скоротилося на 31%, свинини – на 40%, птиці – на 19%, олії соняшникової – на 23%,
цукру – на 32%. Поголів’я великої рогатої худоби та свиней упало до критичної рівня – відповідно до 5,9 і 6,8 млн. голів. Уже на сьогодні закладено дефіцит м’яса в обсязі 500 тис. тонн проти 200 тис. тонн на початку року.

Критичною є ситуація в агропромисловому комплексі. Зібравши рекордний урожай, сільгоспвиробники не мають змоги розрахуватися за кредити, тим більше – брати кредити під посівну кампанію наступного року.

Знизилися закупівельні ціни на пшеницю, ячмінь, кукурудзу, соняшник. А в жовтні місяці на зерно кукурудзи та насіння соняшника взагалі відбувся обвал цін.

Відбулося різке скорочення перевезення вантажів різними видами транспорту, зокрема залізницею – на 40%. Сьогодні практично відсутні перевезення експортних вантажів, а кількість імпортних – стрімко скорочується.

Падіння світових цін на нафту зумовило подальше зменшення надходжень рентної плати за нафту. Зниження курсу національної валюти завдає збитків НАК «Нафтогаз України» при купівлі доларів США для розрахунків за імпортований природний газ.

Через хаотичну  фінансову  політику, спекулятивні маніпуляції з курсом долара населення втратило довіру до банків, і відплив коштів з депозитних рахунків у жовтні сягнув 16,9 млрд. грн.

Постанова Національного банку України № 319 суттєво погіршила умови кредитування суб’єктів господарської діяльності, ускладнила значну кількість операцій із зовнішньоекономічної діяльності, знизила оперативність поточних рахунків. Інша постанова Національного банку України № 353, по суті, узаконює управління валютним ринком у ручному режимі, посилює несприятливі для підприємців обмеження на валютному ринку.

Інфляція за 10 місяців поточного року сягнула 18%, що у півтора рази вище показників минулого року.

Вкрай незадовільним є стан житлово-комунального господарства. На початок опалювального сезону збитки галузі склали 1,5 млрд. грн., а сума заборгованості по заробітній платі зросла у 10 разів. Складним залишається технічний стан галузі. Відсоток застарілого обладнання з низьким коефіцієнтом корисної дії в комунальній енергетиці складає 25%, знос основних фондів у водопровідно-каналізаційному господарстві – 62,2%, міському електротранспорті – 84%, що призводить до необґрунтованих втрат енергоресурсів та питної води. В той же час Уряд майже втричі зменшив розмір державних інвестицій в оновлення основних фондів ЖКГ, в тому числі на впровадження енергозберігаючих технологій. Відсутність коштів у місцевих бюджетах не дозволила провести підготовчі роботи до опалювального сезону у потрібному обсязі.

Паралізовано бюджетний процес.

Заборгованість по заробітній платі перевищила 1 млрд. грн., лише у жовтні поточного року вона зросла на 23%.

Реальне зростання доходів громадян у поточному році (на 8%) стало найменшим за останні вісім років.

З лютого-березня 2009 року очікується стрімке погіршення ситуації на ринку праці внаслідок зростання безробіття. Цей процес відбуватиметься практично в усіх сферах економічної діяльності. З початку листопада ц. р. щодня втрачають роботу по 6000-7000 осіб, і це лише офіційно зареєстровані у центрах зайнятості. На загострення ситуації на ринку праці може також вплинути повернення українських заробітчан з країн, економіки яких уже відчули наслідки світової фінансової кризи.

Тенденції, що спостерігаються в економічній, фінансовій, соціальній та політичній сферах, досягли критичної межі та загрожують національній безпеці України.

Цьому сприяє:

структурна та функціональна незбалансованість системи державної влади, нездатність окремих її ланок до оперативного реагування на загрози національній безпеці;

довготривала політична нестабільність;

ослаблення системи державного регулювання і контролю у сфері економіки;

нестабільність у правовому регулюванні відносин, в тому числі фінансової (фіскальної) політики держави;

відсутність ефективної програми запобігання фінансовим кризам;

зростання кредитних ризиків;

критичний стан основних виробничих фондів у провідних галузях промисловості, агропромисловому комплексі, системах життєзабезпечення;

критична залежність національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків;

низькі темпи розширення внутрішнього ринку;

нераціональна структура експорту з переважно сировинним характером та низькою питомою вагою продукції з високою часткою доданої вартості;

неефективність використання паливно-енергетичних ресурсів;

відсутність активної політики енергозбереження;

"тінізація" національної економіки;

невідповідність державних програм соціальним пріоритетам;

неефективність державної політики щодо підвищення трудових доходів громадян, подолання бідності та збалансування продуктивної зайнятості працездатного населення;

неефективність державної інноваційної політики, механізмів стимулювання інноваційної діяльності;

низька конкурентоспроможність вітчизняної продукції;

нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції та відсутність його ефективного захисту від іноземної технічної і технологічної експансії.

З метою забезпечення конституційних прав громадян, гарантування економічної безпеки держави, недопущення та мінімізації можливих збитків для економіки та фінансової системи України від фінансової кризи з огляду на нагальну необхідність підвищення ефективності діяльності державних органів влади учасники Комітетських слухань  р е к о м е н д у ю т ь:

відповідно до статті 106 Конституції України запропонувати Президенту України звернутися з позачерговим посланням до Верховної Ради України про внутрішнє становище України;

на закритому пленарному засіданні Верховної Ради України заслухати інформацію Прем’єр-міністра України, Голови Національного банку України щодо заходів, які вживаються Урядом і Національним банком України з мінімізації впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку України;

для відновлення ефективної роботи Верховної Ради України терміново розпочати процес обрання Голови Верховної Ради України;

невідкладно сформувати коаліцію депутатських фракцій, яка б прийняла рішення щодо кандидатури  Прем'єр-міністра та складу Кабінету Міністрів;

встановити жорсткий контроль за використанням коштів Стабілізаційного фонду та кредитів МВФ шляхом внесення змін до прийнятого антикризового Закону;

розглянути питання щодо відповідності професійного рівня окремих членів Уряду і НБУ;

Уряду терміново подати на розгляд Верховної Ради України проект Державного бюджету України на 2009 рік. У разі неможливості визначення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із зазначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін, прогнозованого офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець року, прогнозованого рівня безробіття пропонується здійснювати щоквартальне планування цих показників із поквартальним звітом Уряду перед Верховною Радою України.

Повернутись до списку публікацій

Версія для друку