12 липня 2018, 16:33 ( Секретаріат Комітету )

ЗВІТ про роботу Комітету за період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий - липень 2018 року)


 

Впродовж восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання членами Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю (далі – Комітет) та працівниками його секретаріату було здійснено роботу з підготовки і проведення  12 засідань Комітету, на яких розглянуто 43 питання.


РОБОТА КОМІТЕТУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАКОНОПРОЕКТНОЇ ФУНКЦІЇ

1. За результатами попереднього розгляду законопроектів на засіданнях Комітету подано до Верховної Ради України 18 висновків по законопроектах, з опрацювання яких Комітет визначений головним. З них рекомендовано:

·     прийняти за основу та в цілому – 5  законопроектів;

·     прийняти за основу – 2 законопроекти;

·     прийняти у другому читанні і в цілому – 4 законопроекти;

·     повернути на доопрацювання ініціаторам – 6 законопроектів;

·     підготувати на основі законопроекту та внести від Комітету доопрацьований – 1 законопроект.

Попередні висновки до 8 проектів законодавчих актів подані до відповідних парламентських комітетів, що визначені головними з їх опрацювання.

2. На пленарних засіданнях Верховної Ради України розглянуто 10 проектів законодавчих актів, з підготовки яких Комітет визначено головним.     З них:

·         прийнято 5  законів України та 1 Постанову ВРУ, а саме:

1) Закон України від 27 лютого 2018 року № 2300-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та їхніх дітей для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» (законопроект реєстр. 6298 від 06.04.2017 року, поданий народними депутатами України О.Третьяковим, М.Бурбаком, Г.Загорієм, М.Гаврилюком; Ю-Б.Шухевичем; Є.Рибчинським; В.Яніцьким; М.Кобцевим).

Закон набере чинності з 01.01.2019.

Законом передбачено надати право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах усім категоріям учасників бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та їхнім дітям (тобто і добровольцям, і волонтерам, і учасникам локальних війн, яким наданий статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни – незалежно від віку, а  їхнім дітям – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).

Довідково: На сьогодні право на таку державну цільову підтримку мають лише військовослужбовці (резервісти, військовозобов'язані) та працівники Збройних Сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, та їхні діти.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:

 повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

 пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

 соціальної стипендії;

 безоплатного забезпечення підручниками;

 безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;

 безоплатного проживання в гуртожитку;

 інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 Порядок та умови надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 №975;


2) Закон України  від 13 березня 2018 року № 2318-VIII «Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо встановлення групи інвалідності» (законопроект реєстр. 7161 від 3 жовтня 2017 року, поданий народними депутатами України В.Сюмар, О.Третьяковим, С.Рудиком).

Законом внесено зміни до статті 7 Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», якими передбачено:

- особам, які звертаються для встановлення інвалідності, зумовленої наявністю анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, у тому числі необоротною втратою (ампутацією) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин), а також особам з інвалідністю, у яких строк переогляду настає після досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково);

- особам, у яких внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, отриманих під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, ампутовані верхні та/або нижні кінцівки, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду (безстроково) та на ступінь вище;

3) Закон України  від 13 березня 2018 року № 2325-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (законопроект реєстр. № 6574 від 9 червня 2017 року, поданий народними депутатами України А.Парубієм, Ю-Б.Шухевичем;, О.Третьяковим,  І.Луценко; М.Бурбаком, І.Артюшенком; О.Медуницею, Є.Соболєвим; Г.Гопко; Г.Загорієм).

Законом:

1. Внесено зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» в частині удосконалення процедури реабілітації таких осіб та приведення її у відповідність до чинного законодавства України, зокрема:

1) встановлено, що підставою для реабілітації осіб, без будь-яких додаткових вимог, є факт застосування репресій комуністичним режимом у позасудовому порядку (так званими «трійками», «особливими нарадами» НКВС тощо);

2) реабілітовано осіб, які були засуджені за діяння, які згідно резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1096 не вважалися злочинами у цивілізованому суспільстві;

3) повноваження щодо прийняття рішення про визнання осіб реабілітованими покладено на Національну комісію з реабілітації, створену при Українському інституті національної пам’яті;

4) повноваження щодо прийняття заяв про визнання особи реабілітованою, надання допомоги в одержанні необхідних документів, підготовки проекту рішення покладено на регіональні комісії з реабілітації, створені обласними державними адміністраціями.

2. З метою приведення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років у відповідність до запропонованих змін до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», внесено відповідні зміни до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим», «Про пенсійне забезпечення», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про судовий збір», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про прокуратуру», до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кодексу адміністративного судочинства України;

4) Закон України від 22 травня 2018 року «Про внесення змін до законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб» (законопроект реєстр.         № 8201 від 26 березня 2018 року, поданий народними депутатами України О.Третьяковим,  М.Бурбаком, Г.Загорієм, М.Гаврилюком, Ю-Б.Шухевичем, Є.Рибчинським, 6 червня 2018 року направлений на підпис Президенту України»).

З метою приведення законодавства у відповідність до норм Закону України «Про внесення змін до Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» № 2203 від 14.11.2017 року,  внесено зміни до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про професійно-технічну освіту», «Про охорону дитинства», «Про вищу освіту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про відпустки», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про судовий збір», «Про нотаріат», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про поховання та похоронну справу», «Про звернення громадян», «Про приватизацію державного житлового фонду», Кодексу законів про працю України і Житлового кодексу Української РСР в частині:

1) визначення пільг та інших соціальних гарантій для постраждалих учасників Революції Гідності;

2) встановлення, що медико-соціальна експертиза дітей проводиться  лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів;

3) зміни терміну «Велика Вітчизняна війна» на термін «Друга світова війна»;

4) зміни терміну «інвалід», «дитина-інвалід», «інвалід з дитинства», «інвалід війни» відповідно на терміни «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю», «особа з інвалідністю з дитинства» та «особа з інвалідністю внаслідок війни».

5) приведення у відповідність до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях»;


5) Закон України від 19 червня 2018 року «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (законопроект реєстр. № 8293 від 19 квітня 2018  року, поданий народними депутатами України О.Третьяковим, Г.Загорієм, М.Гаврилюком, Ю-Б.Шухевичем, Є.Рибчинським, 27 червня 2018 року направлений на підпис Президенту України).

Законом, з метою комплексного врегулювання питання надання соціальних гарантій різним категоріям осіб у зв’язку із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, внесено зміни до 19 законів України;


6)  Постанову Верховної Ради України від 27 лютого 2018 року  № 2294-VIII «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів - центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни».


·       прийнято за основу 3 законопроекти:

1) проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення вимог законів України, спрямованих на створення безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю до будівель і споруд (реєстр.      № 6536, поданий Кабінетом Міністрів України);

2) проект Закону про внесення змін до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" щодо розвитку власної справи фізичною особою - підприємцем з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (реєстр. № 5518, поданий народним депутатом України І.Єфремовою та іншими народними депутатами України);

3) проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб із числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (реєстр. № 3815-д, поданий народними депутатами України  - членами Комітету Третьяковим О.Ю. та іншими народними депутатами України).

·                знято з розгляду 1 законопроект у зв'язку з прийняттям альтернативного за основу.


3. Прийнято також  5 законів України, співавторами яких є народні депутати України – члени Комітету:

- Закон України  від  6 лютого 2018 року № 2275-VIII «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (законопроект реєстр. № 4666 від 13.05.2016 року, поданий н.д. А.Іванчуком. Г.Загорієм та ін.);

- Закон України  від  20 березня 2018 року № 2357-VIII  Про внесення змін до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" (законопроект реєстр. № 8155 від 19 березня 2018 року,  поданий А.Парубієм, Ю.Бойком, М.Бурбаком та ін.);

- Закон України  від  17 травня 2018 року № 2434-VIII «Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (законопроект реєстр. № 8226 від 4 квітня 2018 року,  поданий О.Ляшком, М.Бурбаком та ін.);

- Закон України  від  19 червня 2018 року № 2463-VIII «Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (законопроект реєстр. № 8349 від 15 травня 2018 року, поданий А.Герасимовим, М.Бурбаком та ін.);

 - Закон України  від  19 червня 2018 року № 2464-VIII «Про внесення зміни до пункту 4-1 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо відносин, пов'язаних із здійсненням заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» (законопроект реєстр. № 8350 від 15 травня 2018 року, поданий А.Герасимовим, М.Бурбаком та ін.);


РОБОТА КОМІТЕТУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ

1. Голова Комітету О.Третьяков 9 лютого 2018 року взяв участь у засіданні круглого столу на тему "Актуальні законодавчі ініціативи для підвищення обороноздатності країни. Співпраця влади та громадськості” Організатор заходу - Благодійний Фонд «Інформаційно-координаційний центр».

Участь у круглому столі взяли також  народні депутати, лідери громадських та волонтерських організацій, бійці та ветерани АТО, представники Міноборони та інших органів виконавчої влади.

2. За сприяння Комітету 5 квітня 2018 року відбулось  засідання "круглого столу" на тему: "Обговорення проблемних питань здійснення судового провадження в зоні АТО".

Захід ініційовано Благодійним Фондом «Інформаційно-координаційний Центр" та громадським об'єднанням "Юридична сотня". Основним питанням, порушеним у ході проведення заходу, стало питання реалізації військовослужбовцями, що несуть службу в районі проведення антитерористичної операції,  права на висококваліфікований правовий захист у судах у справах, пов'язаних із вчиненням злочинів, які класифікуються згідно з Кримінальним кодексом України, та можливість зміни підсудності як елементу справедливого розгляду справ.

3. В межах виконання контрольної функції на засіданнях Комітету були заслухані такі питання:

7  лютого 2018 року:

 - щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення колишніх військовослужбовців;

- про стан реалізації пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України від 14 листопада 2017 року № 2203-VIII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» щодо прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

 28 лютого 2018 року:

 - про стан реалізації Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» в частині затвердження нормативно-правових актів, необхідних для виконання бюджетних програм Міністерства соціальної політики України, спрямованих на соціальний захист ветеранів, учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та людей з інвалідністю, та стан забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих за результатами виконання бюджетної програми по КПКВК 2511120 у 2017 році;

- про стан реалізації пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України від 14 листопада 2017 року № 2203-VIII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, учасників Революції Гідності та членів сімей загиблих таких осіб» щодо прийняття Кабінетом Міністрів України нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, та приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

 

18 квітня 2018 року:

- щодо реалізації права на пільговий проїзд ветеранів війни та осіб з інвалідністю з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 197;

- про стан виконання бюджетних програм щодо забезпечення житлом учасників антитерористичної операції та деяких інших категорій осіб

- про запровадження в Національній академії державного управління при Президентові України курсу підготовки учасників антитерористичної операції до подальшої їх роботи в органах державної влади;

 

 16 травня 2018 року:

- стан реалізації учасниками антитерористичної операції права на психологічну реабілітацію;

 

РОБОТА КОМІТЕТУ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ

1.                  Про роботу Комітету щодо створення Міністерства України у справах ветеранів

В Україні ветерани війни та члени сімей загиблих становлять близько 4% загальної чисельності населення (1,4 млн осіб).

Питання утворення Міністерства України у справах ветеранів вперше було порушено Комітетом під час проведення 19 жовтня 2016 року парламентських слухань на тему: “Державні гарантії соціального захисту учасників антитерористичної операції, Революції Гідності та членів їхніх родин: стан і перспективи”. У Рекомендаціях цих Слухань, схвалених Постановою Верховної Ради України № 1843-VIII від 09.02.2017 року, Уряду доручено опрацювати питання утворення Міністерства України у справах ветеранів.

Головною метою (місією) Міністерства України у справах ветеранів має бути формування єдиної політики держави щодо ветеранів та членів їхніх сімей, забезпечення її ефективної реалізації на місцях.

Міжнародний досвід США, Канади, Австралії, Хорватії підтверджує ефективність існування в Україні Міністерства у справах ветеранів (далі –Міністерство).

З питання утворення в Україні Міністерства:

  24 травня 2017 року за ініціативи Комітету відбулося засідання «круглого столу» на тему «Шляхи удосконалення соціального захисту ветеранів війни. Актуальність утворення єдиного координуючого органу – Міністерства у справах ветеранів України»;

 26-28 червня 2017 року відбулася робоча поїздка членів Комітету разом з ветеранами АТО до Сполучених Штатів Америки, під час якої було проведено  низку зустрічей в Сенаті, Конгресі і Міністерстві у справах ветеранів США;

 12 липня 2017 року під час робочої поїздки до Сум Президент України Петро Порошенко підтримав ідею утворення Міністерства у справах ветеранів. За словами Президента України, потрібно зробити все можливе для того, щоб ветерани відчували свою захищеність з боку держави;

  4 вересня 2017 року на Погоджувальній раді Верховної Ради України голова Фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Герасимов А.В. звернувся до Уряду з вимогою якнайшвидше заснувати Міністерство;

 17 січня 2018 року відбулося розширене засідання Комітету з питань посилення соціального захисту учасників АТО,  в тому числі шляхом утворення Міністерства;

 27 лютого 2018 року Верховна Рада України ухвалила Постанову  «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів – центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни» № 2294-VIII, ініційовану народними депутатами – членами Комітету;

 5 березня 2018 року за ініціативи ГО Юридична сотня та Групи Національна безпека і оборона Реанімаційного пакету реформ відбулось експертне обговорення необхідності створення Міністерства в справах ветеранів в Україні;

 6-9 березня 2018 року відбувся робочий візит Голови Комітету О.Третьякова до Вашингтону, США, в рамках якого відбулися зустрічі з Головою Комітету у справах ветеранів Палати представників Конгресу США Філом Роу; першим заступником Міністра у справах ветеранів США Томасом Боуманом та заступниками Міністра, відповідальними за ключові напрями роботи Міністерства; директором департаменту Міністерства оборони США з питань пошуку військовополонених та безвісно відсутніх Келлі Маккігом;  Директором розвитку ініціатив трансатлантичного лідерства Німецького Фонду Маршала у США (German Marshall Fund of the USA) Кевіном Котрелом; американськими ветеранськими організаціями, зокрема представниками організації “Американський Легіон” (American Legion) та “Надія для воїнів” (Hope for the Warriors).

 14 березня 2018 року Комітет прийняв рішення про створення робочої групи для напрацювання пропозицій для Кабінету Міністрів України щодо утворення Міністерства. До складу Робочої групи увійшли понад 80 представників широкого кола громадських організацій та експертів. У зв’язку з цим у складі Робочої групи утворено чотири підгрупи на чолі з Проектним офісом;

          24-25 квітня 2018 р., за підтримки Комітету,  в Україні вперше відбулася Міжнародна конференція "VETS: світові практики інтеграції ветеранів до мирного життя". Вона об’єднала експертів з 7 країн (США, Канади, Великої Британії, Данії, Норвегії, Південної Кореї, Нідерландів) задля обговорення питань найкращих практик підтримки ветеранів. Під час проведення конференції провідні фахівці зі США, Канади, Великобританії, Хорватії та низки інших країн обмінялись думками та поділились новітніми підходами у сфері соціальної підтримки ветеранів. У дискусії також взяли участь експерти НАТО та Світового Банку;

    16 травня 2018 року на засіданні Комітету Проектним офісом представлено напрацьовані матеріали щодо створення Міністерства. Зазначені матеріали  розміщені на сайті Комітету, а також надіслані Кабінету Міністрів України, депутатським фракціям та групам у Верховній Раді України.

         31 травня 2018 року у Комітеті відбулось засідання «круглого столу» на тему: «Міністерство України у справах ветеранів – погляд громадськості щодо його завдань та структури», на якому представники громадськості  виклали своє бачення та надали конкретні пропозиції щодо завдань, структури Міністерства тощо.

     5 липня 2018 року у Комітеті відбулась зустріч представників Проектного офісу зі членами команди з проведення стратегічної оцінки  Трастового фонду НАТО - Україна з питання створення системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну.

2. За сприяння Комітету 24 травня 2018 року у Верховній Раді України відбувся благодійний концерт «ТАМ, ДЕ МИ - ТАМ УКРАЇНА!», організований благодійним фондом «Інформаційно-координаційний центр», метою якого було привернення уваги до створення стартового для України проекту «Дім ветерана» у місті Житомирі.

3. Голова Комітету О.Третьяков 16 квітня 2018 року провів особистий прийом громадян. Під час прийому було прийнято 19 відвідувачів, які загалом порушили 28 питань. У ході прийому трьом громадянам були надані усні роз’яснення,  звернення інших були опрацьовані та невідкладно направлені для розгляду до відповідних органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

4. Протягом восьмої сесії народні депутати України – члени Комітету та працівники секретаріату взяли участь у таких заходах:

- круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми забезпечення учасників АТО медичною, фізичною та психологічною реабілітацією» (2 березня 2018 року, Комітет ВРУ з питань охорони здоров’я);

- круглий стіл на тему: «Виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах «Юрій Миколайович Іванов проти України» та «Бурмич та інші проти України»: необхідні заходи загального характеру» (27 березня 2018 року, Комітет ВРУ з питань правової політики і правосуддя);

- круглий стіл на тему: «Проблеми визначення статусу учасника бойових дій» (3 квітня 2018 року, ГС «Асоціація комбатантів України», ГО «Хайтарма Крим», БФ «Спадщина-Єдність», ГО «Аналітична група «Левіафан», Policy&Politics Platform);

- круглий стіл з питань соціального захисту населення для фахівців органів місцевого самоврядування (12-13 квітня 2018 року, Комітет ВРУ з питань державного будівництва і місцевого самоврядування);

- онлайн-засідання Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури за участю голів ОДА, голів обласних Комітетів доступності та представників громадськості (31 травня 2018 року);

- круглий стіл на тему: «Напрацювання Національної стратегії відновлення справедливості та миру на окупованих територіях. Посилення спроможності судової системи та механізми запобігання внутрішнього конфлікту в умовах збройної агресії РФ» (11 червня 2018 року, Комітет ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин);

- Всеукраїнський форум цивільно-постраждалих осіб на Сході України «Право на життя» (19 червня 2018 року, НАІУ та ГО цивільних постраждалих осіб на Сході України «Ерлайт»);

- круглий стіл на тему: «Проблемні питання захисту прав ветеранів війни» (10 липня 2018 року, секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини).

 

5. Народні депутати України члени Комітету та працівники секретаріату брали також участь у роботі колегій, семінарів, конференцій, симпозіумів та інших заходів з питань, що відносяться до предметів відання Комітету, зокрема:

- Ради у справах осіб з інвалідністю при Кабінеті Міністрів України;

- Колегії Міністерства соціальної політики України;

- Ради з координації роботи щодо надання волонтерської та благодійної допомоги при Міністерстві соціальної політики України;

- Міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (при Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції);

- експертної групи Фонду соціального захисту інвалідів з розгляду документів щодо протезування та/або ортезування учасників АТО, які втратили функціональні можливості кінцівок;

- робочої групи при Міністерстві соціальної політики України з проведення огляду видатків бюджету у сфері соціальної політики в частині забезпечення соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю тощо.

 

6. За звітний період у Комітеті опрацьовано близько 750 звернень громадян і громадських організацій та 6 запитів на публічну інформацію.

Питання організаційного забезпечення секретаріатом законотворчої, інформаційної та іншої фахової діяльності Комітету регулярно розглядались на нарадах працівників секретаріату.


Керівник секретаріату Комітету                                          Н. Шамбір