30 серпня 2018, 13:29 ( Секретаріат Комітету )

Учасникам Заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях надано можливість користуватися тими ж соціальними гарантіями, які передбачені для учасників антитерористичної операції.

 

31 серпня 2018 року набув чинності  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із прийняттям Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» № 2462 від 19.06.2018 (законопроект реєстр. № 8293, авторами якого є народні депутати України – члени Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю).

Цей Закон забезпечує комплексне врегулювання питання соціального захисту громадян, які захищають незалежність та суверенітет України.

Як відомо, 30.04.2018 року закінчено АТО і розпочато Заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – Заходи).

Законом № 2462 учасникам Заходів надано можливість користуватися тими ж соціальними гарантіями, які передбачені для учасників АТО, а саме:

 

1) пенсійне забезпечення резервістів, які стали особами з інвалідністю внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в Заходах, та членів сімей резервістів, що загинули з таких же причин, здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних посад;

2) служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в Заходах  зараховується до вислуги років для призначення пенсії;

3) право на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками – 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок отримали: 

- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в Заходах, а також ті, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою  участю в таких Заходах;

- дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) внаслідок безпосередньої участі в Заходах;

4) право на встановлення статусу ветерана військової служби надано особам з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в Заходах;

5) учасники Заходів отримали право на реабілітацію відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» в частині забезпечення їх  виробами  медичного  призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій  незалежно  від  встановлення  їм інвалідності;

6) особам з інвалідністю, звільненим з військової служби після участі у Заходах, до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", надано право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності;

7) заборона протягом п’яти або десяти років обіймати посади щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація) не поширюється на осіб, які визнані учасниками бойових дій у зв’язку з участю в  Заходах;

8) право на одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського отримали:

- члени сім’ї, батьки та утриманці поліцейського в разі його загибелі, що настала в ході участі в Заходах, або смерті поліцейського внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за зазначених обставин;

- поліцейські, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час участі в Заходів, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок зазначених причин;

- поліцейські, які отримали поранення (контузії, травми або каліцтва) під час участі ними у Заходах наслідком яких є часткова втрата працездатності без визначення інвалідності;

9) вчинення виконавчих дій щодо боржника зупиняється у разі:

-  якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби в районі проведення Заходів, якщо згідно з умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання стягувача, який проходить таку військову службу;

- встановлення мораторію на звернення стягнення на активи боржника за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення Заходів, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;

10) заборонено стягнення із сум грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасників Заходів, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження;

11) військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали участь в Заходах  та зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, надано право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, медичну реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами;

12) гуманітарною допомогою визнаватимуться транспортні засоби, що надходять у період проведення Заходів, для отримання і використання Збройними Силами України, іншими утвореними відповідно до законодавства військовими формуваннями для забезпечення проведення Заходів;

13) вимоги щодо подання декларації про доходи, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», не поширюються на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність, зокрема, у сфері соціального захисту учасників Заходів;

14) передбачена можливість, за окремим рішенням Міністерства охорони  здоров’я України, ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів іноземних держав з метою медичного забезпечення (медичного застосування) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які виконують завдання під час здійснення Заходів, за наявності документів, що підтверджують реєстрацію і використання лікарських засобів у таких державах;

15) особам, місцем проживання яких є територія проведення Заходів, надано право пройти державну підсумкову атестацію та отримати документ державного зразка про повну загальну середню освіту у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти;

16) до поважних причин, за яких зберігається право на  допомогу по безробіттю, віднесено зайнятість в районах здійснення Заходів, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску;

17) при визначенні права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям до середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в здійсненні Заходів;

18) дітям, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків в районах здійснення Заходів, надано право на соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

19) дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі здійснення Заходів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі здійснення Заходів, або внаслідок захворювання, одержаного у період здійснення Заходів, надано право на соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

20) до напрямів волонтерської діяльності включено:

- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок здійснення Заходів;

- надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час здійснення Заходів;

21) надано право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера:

- членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, який загинув (помер) під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення Заходів;

- волонтеру, якому встановлено інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення Заходів;

22) передбачено, що редакційна політика державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" має визначатися необхідністю інформування про події в Україні також аудиторії, що перебуває у районах здійснення Заходів.

З цією метою внесені зміни до  таких 19 законодавчих актів України:

 

Закони, до яких внесені зміни

Соціальні гарантії, які отримали учасники Заходів та інші особи, в зв’язку з  прийняттям Закону № 2462

1

Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»

1) пенсійне забезпечення резервістів, які стали особами з інвалідністю внаслідок виконання обов’язків служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в Заходах, та членів сімей резервістів, що загинули з таких же причин, здійснюється у порядку та на умовах, установлених законодавством для військовослужбовців відповідних посад;

2) служба у військовому резерві під час безпосередньої участі в Заходах  зараховується до вислуги років для призначення пенсії;

3) батьки військовослужбовців, які загинули (померли) у період проходження військової служби (виконання службових обов’язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, отриманих при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю у здійсненні Заходів, отримали право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками – 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок отримали: 

4) батькам та дружинам (чоловікам), якщо вони не взяли повторний шлюб військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти в період проходження служби або померли після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов’язків військової служби (службових обов’язків), захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю у здійсненні Заходів, надано право на пенсію в разі втрати годувальника не раніш як за 5 років до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», або якщо вони є особами з інвалідністю

 

2

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Право на призначення дострокової пенсії після досягнення чоловіками – 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років для чоловіків і не менше 20 років для жінок отримали: 

- військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали безпосередню участь в Заходах, а також ті, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов'язаного з безпосередньою  участю в таких Заходах;

- дружини (чоловіки), якщо вони не взяли повторний шлюб, і батьки військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які померли (загинули) внаслідок безпосередньої участі в Заходах

3

Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»

Надано право на встановлення статусу ветерана військової служби особам з інвалідністю I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби, служби у військовому резерві під час безпосередньої участі в Заходах

 

4

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

 

Учасники Заходів отримали право на реабілітацію відповідно до Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» в частині забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами медичної реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від  встановлення  їм інвалідності

 

5

Закон України «Про зайнятість населення»

 

Особам з інвалідністю, звільненим з військової служби після участі у Заходах, до отримання права на пенсію відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" надано право на одноразове отримання ваучера для підтримання конкурентоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями для пріоритетних видів економічної діяльності

 

6

Закон України «Про очищення влади»

 

на осіб, які визнані учасниками бойових дій під час проведення Заходів, не поширюється заборона протягом п’яти або десяти років обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади (люстрація)

 

7

 

Закон України «Про Національну поліцію»

 

Право на одноразову грошову допомогу в разі загибелі (смерті) чи втрати працездатності поліцейського отримали:

- члени сім’ї, батьки та утриманці поліцейського в разі його загибелі, що настала в ході участі в Заходах, або смерті поліцейського внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого за зазначених обставин;

- поліцейські, яким встановлено інвалідність, що настала внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час участі в Заходів, протягом шести місяців після звільнення його з поліції внаслідок зазначених причин;

- поліцейські, які отримали поранення (контузії, травми або каліцтва) під час участі ними у Заходах наслідком яких є часткова втрата працездатності без визначення інвалідності

 

8

Закон України «Про виконавче провадження»

 

1) вчинення виконавчих дій щодо боржника зупиняється у разі:

- якщо боржник проходить військову службу та виконує бойові завдання військової служби в районі проведення Заходів, якщо згідно з умовами служби проведення виконавчих дій неможливе чи на прохання стягувача, який проходить таку військову службу;

- встановлення мораторію на звернення стягнення на активи боржника за зобов’язаннями підприємств залізничного транспорту, майно яких розміщене на території проведення Заходів, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

2) заборонено стягнення із сум грошової допомоги, пов’язаної з безоплатним забезпеченням протезування (ортезування) учасників Заходів, які втратили функціональні можливості кінцівок, благодійної допомоги, отриманої зазначеними особами, незалежно від її розміру та джерела походження

 

9

Постанова Верховної Ради України «Про забезпечення належним медичним обслуговуванням військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час проведення антитерористичної операції на сході України»)

Військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які брали участь в Заходах та зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, надано право на безоплатне медичне обслуговування (лікування, медичну реабілітацію та інше) в Клінічній лікарні "Феофанія" Державного управління справами

 

10

 

Закон України «Про гуманітарну допомогу»

 

Гуманітарною допомогою визнаватимуться транспортні засоби, що надходять у період проведення Заходів, для отримання і використання Збройними Силами України, іншими утвореними відповідно до законодавства військовими формуваннями для забезпечення проведення Заходів

11

Закон України «Про запобігання корупції»

 

Вимоги щодо подання декларації про доходи, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» не поширюються на посадових осіб закладів, установ та організацій, які здійснюють основну діяльність у сфері соціального захисту учасників Заходів

12

Закон України «Про лікарські засоби»

 

Передбачена можливість за окремим рішенням Міністерства охорони здоров’я України, ввезення незареєстрованих в Україні лікарських засобів іноземних держав з метою медичного забезпечення (медичного застосування) військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які виконують завдання під час здійснення Заходів, за наявності документів, що підтверджують реєстрацію і використання лікарських засобів у таких державах

 

13

Закон України «Про загальну середню освіту»

 

Особам, місцем проживання яких є територія проведення Заходів, надано право пройти державну підсумкову атестацію та отримати документ державного зразка про повну загальну середню освіту у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти

 

14

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»

 

До поважних причин, за яких зберігається право на  допомогу по безробіттю, віднесено зайнятість в районах здійснення Заходів, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску

 

15

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

 

При визначенні права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям до середньомісячного сукупного доходу сім'ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в здійсненні Заходів

 

16

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 

Дітям, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків в районах здійснення Заходів, надано право на соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

 

17

 

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

 

Дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі здійснення Заходів, або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі здійснення Заходів, або внаслідок захворювання, одержаного у період здійснення Заходів, надано право на соціальні гарантії, передбачені Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

 

18

Закон України «Про волонтерську діяльність»

 

1) до напрямів волонтерської діяльності включено:

- надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок здійснення Заходів;

- надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади під час здійснення Заходів;

2) надано право на отримання одноразової грошової допомоги:

- членам сім’ї, батькам та утриманцям волонтера, який загинув (помер) під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення Заходів;

- волонтеру, якому встановлено інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення Заходів

 

19

Закон України «Про систему іномовлення України»

 

Передбачено, що редакційна політика державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" має визначатися необхідністю інформування про події в Україні також аудиторії, що перебуває у районах здійснення Заходів