13 лютого 2018, 17:58 ( Секретаріат Комітету )

Комітет підтримує запропоновану Кабміном концепцію спрямування бюджетних коштів не на утримання всеукраїнських громадських об’єднань, а на забезпечення програм (проектів, заходів), які реалізуються всеукраїнськими громадськими об’єднаннями

 

Кабінет Міністрів України 14 лютого 2018 року планує розглянути проект постанови, якою передбачено затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат (проект додається).

Комітет підтримує запропоновану  Кабміном концепцію спрямування бюджетних коштів не на утримання всеукраїнських громадських об’єднань, а на   забезпечення програм (проектів, заходів), які реалізуються всеукраїнськими громадськими об’єднаннями.


 Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

 

від                                20187 р. №

Київ

 

 

Деякі питання надання фінансової підтримки

громадським об’єднанням ветеранів

 

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат (далі – Порядок), що додається.

2. Установити, що:

у 2018 році проведення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів та затвердження переліку його переможців здійснюється у строки, визначені Міністерством соціальної політики;

оголошення конкурсів з визначення проектів (заходів), розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів війни, для реалізації яких з 2018 року надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, забезпечують місцеві органи виконавчої влади з урахуванням положень Порядку.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевих бюджетів, застосовувати Порядок проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917)

4.            Внести до пункту 4 Положення про Державну службу України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 416 „Деякі питання Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2084; 2015 р., № 49, ст. 1575, № 68, ст. 2234; 2016 р., № 42, ст. 1575), зміни, що додаються.

5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                           В. ГРОЙСМАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                        2018 р. №

 

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті

на фінансову підтримку громадських об’єднань ветеранів,

заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників

та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою „Фінансова підтримка громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат” (далі – бюджетні кошти).

1.2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі – Служба).

1.3. Одержувачами бюджетних коштів є всеукраїнські громадські об’єднання ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства, внесені до Реєстру громадських об’єднань, та утворені з метою здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема соціальних та інших інтересів ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, які отримали свій статус відповідно законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про жертви нацистських переслідувань” та „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” (далі – ВГО), та програми (проекти, заходи) всеукраїнського рівня
(далі
програми (проекти, заходи)) яких визначено переможцями конкурсу.

1.4. Бюджетні кошті спрямовуються на:

фінансову підтримку ВГО для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) – за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 p., № 79, ст. 2917);

здійснення Службою заходів всеукраїнського рівня з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України, та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України.

II. Фінансова підтримка всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів)

2.1. Розподіл бюджетних коштів на фінансову підтримку ВГО затверджується Мінсоцполітики за результатами проведення конкурсу.

2.2. Бюджетні кошти, надані всеукраїнським громадським об’єднанням ветеранів, спрямовуються на:

1) реалізацію програм (проектів, заходів) ВГО за результатами конкурсу, а саме:

відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з вшануванням та увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України а також відвідування військових поховань і військових пам’ятників;

проведення заходів з пошуку, ексгумації та перепоховання останків загиблих (крім видатків розвитку);

проведення спортивно-реабілітаційних заходів;

проведення тренінгів, курсів, навчальних семінарів, круглих столів, та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до тематики програми (проекту, заходу);

проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

розробка та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації, адаптації, працевлаштування ветеранів та діяльності громадських об’єднань ветеранів без права їх подальшого використання в комерційних цілях.

2) адміністративні витрати на організаційне та матеріально-технічне забезпечення ВГО для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), а саме:

оренда нежитлових приміщень у разі відсутності власних приміщень ВГО або наданих їм безоплатно відповідно до статті 20 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

оплата комунальних послуг в межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання проводить свою статутну діяльність;

оплата праці (матеріальне заохочення) для кожного з не більше 3 штатних працівників у розмірі не більше середньої заробітної плати по Україні за минулий рік;

придбання канцелярських товарів;

послуги зв’язку та обслуговування оргтехніки;

послуги з придбання та використання програм бухгалтерського обліку.

При складанні конкурсної пропозиції та кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу) на адміністративні витрати закладається не більше 20 відсотків від загального обсягу коштів фінансової підтримки.

2.3. За рахунок бюджетних коштів, що спрямовуються за напрямами, передбаченими підпунктом 1 пункту 2.2 цього Порядку, може здійснюватися:

видатки на оплату послуг залучених спеціалістів (плата за договором про надання послуг) передбачаються тільки для оплати послуг спеціалістів, що залучаються до підготовки, реалізації проекту або проведення заходу на підставі цивільно-правових договорів;

При цьому видатки на оплату послуг залучених спеціалістів не повинні перевищувати 20 відсотків від загального обсягу бюджетних коштів фінансової підтримки, які призначаються для реалізації програми (проекту, заходу).

оренда приміщень, території, споруди;

художнє та технічне оформлення місць реалізації програми (проекту, заходу);

оплата транспортних послуг (у тому числі оренда транспортних засобів);

оренда обладнання, оргтехніки;

оплата поштових витрат та послуг зв’язку;

оплата поліграфічних та інформаційних послуг;

придбання канцелярських та господарчих товарів необхідних для проведення програм (проектів, заходів);

відшкодування ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” та „Про жертви нацистських переслідувань” (які залучені до проведення або участі у програмі (проекті, заході)) та штатним працівникам громадського об’єднання ветеранів (які залучені до виконавцями програми (проекту, заходу)) витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 „Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488);

одноразове навчання працівника ВГО,  відповідального за підготовку та проведення конкурсних торгів, у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за тендерною процедурою.

витрати, що обумовлені специфікою реалізації програми (проекту,
заходу) – за умови, що такі витрати були зазначені у конкурсній пропозиції, яку визначено переможцем конкурсу.

III. Здійснення Службою заходів з відзначення святкових,
пам’ятних та історичних дат

3.1. Заходи з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України, та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України проводяться Службою відповідно до плану заходів, який затверджується Службою за погодженням з Мінсоцполітики.

3.2. Під час здійснення Службою заходів, зазначених у підпункті 1
пункту 2.2 цього Порядку, бюджетні кошти можуть спрямовуватись на:

оплату витрат, вказаних у пункті 2.3 цього Порядку;

придбання сувенірної продукції, призів (якщо їх вартість не перевищує
30 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня року, в якому надається фінансова підтримка) книжок у розмірі, що не перевищує розмір половини однієї податкової соціальної пільги за одну одиницю товару;

оплату послуг із синхронного та послідовного перекладу під час здійснення заходів за участю іноземних делегацій, оренди обладнання, необхідного для надання таких послуг.

3.3. Оплата Службою витрат, визначених пунктом 3.2 цього Порядку, здійснюється у розмірах, визначених Мінсоцполітики.

3.4. Служба щорічно сприяє забезпеченню відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, зокрема:

День пам’яті Героїв Крут (29 січня);

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15 лютого)

День Героїв Небесної Сотні (20 лютого);

День українського добровольця (14 березня);

День пам’яті та примирення (8 травня);

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (9 травня);

День пам’яті жертв політичних репресій (третя неділя травня);

День пам’яті жертв Бабиного яру (29 вересня)

День захисника України (14 жовтня);

День пам’яті жертв голодоморів (четверта субота листопада)

та інших, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України, та пов’язаних із вшануванням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, формуванням соборності та державності та проголошенням незалежності України.

У разі, якщо не визначено переможця конкурсу з відзначення цих святкових, пам’ятних та історичних дат з числа програм (проектів, заходів),  всеукраїнських громадських об’єднань ветеранів для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів, Служба забезпечує їх відзначення відповідно до цього Порядку.

IV. Прикінцеві положення

4.1. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

4.2. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

4.3. ВГО, які отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, не пізніше п’ятнадцятого числа місяця, наступного за тим, в якому відбувався захід, подають Службі звіт про реалізацію програми (проекту, заходу) та обсяг використаних бюджетних коштів за формою, що визначена Службою.

Звіт складається із описової, фінансової і медійної частин.

Описова частина звіту повинна містити, зокрема:

опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (проекту, заходу);

список учасників заходу, зокрема з числа ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та політичних репресій (далі – цільова аудиторія), із зазначенням міста їх проживання та контактного телефону ( за згодою).

результативні показники реалізації програми (проекту, заходу) ВГО з урахуванням конкурсної пропозиції, у тому числі  оцінку рівня заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувалась програма (проект, захід) відповідно до очікуваного результату програми (проекту, заходу);

копії зразків видань (у тому числі друкованих), що виготовлені за рахунок бюджетних коштів в рамках реалізації програми (проекту, заходу), зокрема публікації в засобах масової інформації (у тому числі електронні посилання в мережі Інтернет);

у разі невиконання умов договору повністю або частково – причини такого невиконання;

У фінансовій частині звіту зазначаються детальні розрахунки фінансування програми (проекту, заходу) та обов’язково додаються належним чином завірені копії документів, які підтверджують розмір та напрямки використання бюджетних коштів (договори, акти наданих послуг, квитанції, накладні та ін.).

Медійна частина звіту містить фото- та/або відео- матеріали, що підтверджують фактичну реалізацію програми (проекту, заходу).

Служба за поданням ВГО розміщує анонс заходу на своєму сайті з описом програми (проекту, заходу).

4.4. Служба проводить постійний моніторинг реалізації усіх програм (проектів заходів) ВГО, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів шляхом відвідування представниками Служби програм (проектів, заходів), аналізу звітів ВГО тощо.

Порядок проведення моніторингу реалізації програм (проектів, заходів), які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, та залучення до нього представників ВГО затверджується Службою.

Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на сайті Служби.

4.5. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                            20187 р. №     

 

 

 

ЗМІНИ,
що вносяться до пункту 4 Положення про Державну службу України

у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

1. Підпункт 14 викласти в такій редакції:

„14) співпрацює із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, надає в установленому законодавством порядку фінансову підтримку всеукраїнським громадським об’єднанням ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, здійснює моніторинг заходів, проведених за рахунок коштів державного бюджету всеукраїнськими громадськими об’єднаннями ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань та жертв політичних репресій, аналізує ефективність таких заходів;”.

2. Доповнити підпунктом 141 такого змісту:

141. Проводить відповідно до плану заходів, погодженого з Мінсоцполітики, заходи з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, встановлених актами Президента України або Верховної Ради України, та пов’язаних з вшануванням ветеранів війни, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті відповідною бюджетною програмою;”.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                            2018 р. №     

 

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 „Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 1997 р., № 48, ст .411).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176 „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 738);

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 331 Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1188);

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 441 Про внесення зміни до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1785);

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 506 „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2148);

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 187 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 і від 7 березня 2012 р. № 176” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 30, ст. 877);

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 171 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня
2012 р. № 176”
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 23, ст. 902);

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 749 Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2833);

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 218 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 30, ст. 889).

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 49 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176”.